Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 25.9.2022 – 2.10.2022

NIEDZIELA 25.9.2022
7.00 – + Franciszek Grzęda – 24 r. śm. Sabina Grzęda – 18 r. śm. i zm. z rdz. Grzędów
8.30 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./
10.00 – + Artur Olszowy – 17 r. śm., Andrzej Piątek – 17 r. śm.
11.30 – + Zofia Ciępka
13.00 – w 65 r. ślubu Teresy i Stanisława Grzesiak
18.00 – + Zygmunt Suder – 15 r. śm., żona Zuzanna
19.30 – + Marianna, Eugeniusz Dydakowie i zm. z rdz., Elżbieta Miechówka i zm. z rdz., Tekla i Jan
Zajączkowscy i zm. z rdz., Zbigniew Szlosek

PONIEDZIAŁEK 26.9.2022
6.30 – + Zofia Bronowska – 12 r. śm.
7.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./
18.00 – + Danuta Gołda – 10 r. śm.

WTOREK 27.9.2022
6.30 – + Maria, Lucyna, Henryk Wątorowie, Agnieszka, Kazimierz Cupałowie, Zofia i Jakub Zającowie
7.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./
18.00 – + Maria Wątor – 2 r. śm. i mąż Henryk

ŚRODA 28.9.2022
6.30 – + Janusz Grochalski – 5 r. śm.
7.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 29.9.2022
6.30 – + Wojciech Żuchowski
7.00 – + Stefan Petlic – 11 r. śm.
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./

PIĄTEK 30.9.2022
6.30 – + Krystyna Baumann
7.00 – + Luiza Grabowska
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./

SOBOTA 1.10.2022
6.30 – + Zygmunt Kozłowski
7.00 – + Maria Jastrzębska
8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18.00 – + Urszula Chłopek /gr./