Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 24.07.2022 – 30.07.2022

Niedziela – 24.07.2022
7.00 †† Andrzej Mamul (11 r.śm.), Julia Mamul (8 r.śm.),
maż Henryk i zm. z Rodziny Mamulów
8.30 † Adam Duniec
10.00 †† Barbara, Marek Kluczyńscy,
Władysława i Stanisław Hetman
11.30 W intencji wspólnoty parafialnej
18.00 † Otylia Grzęda
19.30 † Lucjan Pędziwiatr

Poniedziałek – 25.07.2022
7.00 † Helena Ciuraj – Zięzio
18.00 †† Jadwiga, Jan, Aurelia Bazan

Wtorek – 26.07.2022
7.00 † Tomasz Świerczek
18.00 † Tomasz Biernat (1 r.śm.)

Środa – 27.07.2022
7.00 † Leokadia Chabińska
18.00 NOWENNA

Czwartek – 28.07.2022
7.00 †† Wanda Hytroś, Zbigniew Miernik (9r.śm.),
zm. z Rodziny Mierników i Kalinów
18.00 † Wacław Koćma

Piątek – 29.07.2022
7.00 † Joanna Ścibor (4 r.śm)
18.00 † Tadeusz Czopik

Sobota – 30.07.2022
7.00 † Zbigniew Wieczorek
8.00 †† Krystyna Mazur (11 r.śm.), Paweł Mazur, Stanisław
Szwarc
18.00 † Jakub i Brygida Biernat