Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 24.07.2022 – 30.07.2022

Niedziela – 24.07.2022
7.00 †† Andrzej Mamul (11 r.śm.), Julia Mamul (8 r.śm.),
maż Henryk i zm. z Rodziny Mamulów
8.30 † Adam Duniec
10.00 †† Barbara, Marek Kluczyńscy,
Władysława i Stanisław Hetman
11.30 W intencji wspólnoty parafialnej
18.00 † Otylia Grzęda
19.30 † Lucjan Pędziwiatr

Poniedziałek – 25.07.2022
7.00 † Helena Ciuraj – Zięzio
18.00 †† Jadwiga, Jan, Aurelia Bazan

Wtorek – 26.07.2022
7.00 † Tomasz Świerczek
18.00 † Tomasz Biernat (1 r.śm.)

Środa – 27.07.2022
7.00 † Leokadia Chabińska
18.00 NOWENNA

Czwartek – 28.07.2022
7.00 †† Wanda Hytroś, Zbigniew Miernik (9r.śm.),
zm. z Rodziny Mierników i Kalinów
18.00 † Wacław Koćma

Piątek – 29.07.2022
7.00 † Joanna Ścibor (4 r.śm)
18.00 † Tadeusz Czopik

Sobota – 30.07.2022
7.00 † Zbigniew Wieczorek
8.00 †† Krystyna Mazur (11 r.śm.), Paweł Mazur, Stanisław
Szwarc
18.00 † Jakub i Brygida Biernat