Liturgia Słowa

Ewangelia (J 3, 16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 23.10.2022 – 29.10.2022

NIEDZIELA 23.10.2022
7.00 – + Julian Drożdż –22 r. śm.
8.30 – + Władysława i Stanisław Hetman, Edward Wojciechowski
10.00 – + Urszula Chłopek /gr./
11.30 – + Irena Kotarba, jej siostra i rodzice
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Zofia i Wiesław Pelczar, Kazimierz Szymczak, ż. Janina
19.30 – + Maria, Emil Połomscy, Beata

PONIEDZIAŁEK 24.10.2022
6.30 – + Kazimierz Suder
7.00 – + Urszula Chłopek /gr./
18.00 – + Zofia i Józef Malik, Tadeusz Bajor

WTOREK 25.10.2022
6.30 – + Kazimierz Suder
7.00 – + Urszula Chłopek /gr./
18.00 – + Zofia Nowak

ŚRODA 26.10.2022
6.30 – + Barbara Słowik
7.00 – + Urszula Chłopek /gr./
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 27.10.2022
6.30 – + Anna Bator
7.00 – + Urszula Chłopek /gr./
18.00 – + Tadeusz Bator

PIĄTEK 28.10.2022
6.30 – + Wilhelm i Andrzej Giza
7.00 – + Urszula Chłopek /gr./
18.00 – + Jerzy, Stanisława, Karol, Andrzej, Irena

SOBOTA 29.10.2022
6.30 – + Maria, Lucyna, Henryk Wątorowie, Agnieszka, Kazimierz Cupałowie, Zofia, Jakub Zającowie
7.00 – + Stefan Ślusarczyk – 9 r. śm.
8.00 – + Małgorzata Krystian
18.00 – + Urszula Chłopek /gr./