Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 23.06.2024 – 29.06.2024

Niedziela – 23.06.2024

7.00 – + Jan, Aniela, Maria, Bronisław, Jan Dziedzinowie

8.30 – + Barbara Bielec, Maria, Zbigniew Szumara

10.00 – + Czesław Sikorski /gr./

11.30 – + Balbina, Jan, Józef Zapolscy i zm. z rodz.

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Helena Woźniak (6 r. śm.)

19.30 – + Marek Lenczowski

Poniedziałek – 24.06.2024

7.00 – + Janina Janiszewska

18.00 – + Czesław Sikorski /gr./

Wtorek – 25.06.2024

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – + Jan Łaz (2 r. śm.)

Środa – 26.06.2024

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 27.06.2024

7.00 – + bp Jan, ks. Józef

18.00 – + Czesław Sikorski /gr./

Piątek – 28.06.2024

7.00 – + Karolina Ważny (3 r. śm.)

18.00 – + Czesław Sikorski /gr./

Sobota – 29.06.2024

7.00 – + Janina Kocot (13 r. śm.)

18.00 – + Czesław Sikorski /gr./