Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 23.04.2023 – 29.04.2023

NIEDZIELA 23.4.2023
7:00 – + Marta, Marcin Fularzowie s. Ryszard
8:30 – + Edward Birówka /gr./
10:00 – + Marian Sowiźrał – 21 r. śm.
11:30 – + Alicja Maciejewska
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18:00 – + Zofia Bucka – 21 r. śm.
19:30 – + Stanisław Szkółka

PONIEDZIAŁEK 24.4.2023
6:30 – + Wanda Dymczyk
7:00 – + Jerzy, Stanisław, Stanisława
18:00 – + Edward Birówka /gr./

WTOREK 25.4.2023
6:30 – + Józef Zając
7:00 – + Helena, Stefan, Stanisław, Stefania Strojkowie, rodzice
18:00 – + Edward Birówka /gr./

ŚRODA 26.4.2023
6:30 – + Danuta Chronówka
7:00 – + Edward Birówka /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 27.4.2023
6:30 – + Julia Strączyńska – 4 r. śm., Maria Czekaj
7:00 – + Dorota Mońko
18:00 – + Edward Birówka /gr./

PIĄTEK 28.4.2023
6:30 – + Czesława Dębska
7:00 – + Danuta Chronówka
18:00 – + Edward Birówka /gr./

SOBOTA 29.4.2023
6:30 – w int. Jakuba – o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych
i dobry wybór dalszej drogi życiowej
7:00 – + Daniel Szymczak
8:00 – + Janina Starzyk
18:00 – + Edward Birówka /gr./