Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 22.5.2022 – 28.5.2022

NIEDZIELA 22.5.2022
7:00 – + Janusz – 30 r. śm. i zm. z rdz.
8:30 – + Adam Grzesicki, zm. z rdz., Zofia i Jan Rzeszutkowie
10:00 – + Jan Skotnicki /gr./
11:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla 7 Róży i ich rodzin
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18:00 – + Stanisława Jutka
19:30 – + Jan Kielian – 4 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 23.5.2022
6:30 – + Marian Góralczyk, rodzice i s. Janusz
7:00 – + Tadeusz Gierada
18:00 – + Jan Skotnicki /gr./

WTOREK 24.5.2022
6:30 – + Andrzej Karaś
7:00 – + Ewa Kucia, Aniela, Jan i rodzice
18:00 – + Jan Skotnicki /gr./

ŚRODA 25.5.2022
6:30 – + Józefa Baran
7:00 – + Jan Skotnicki /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 26.5.2022
6:30 – + Maria Soch, Joanna Łata
7:00 – + Eugenia Fima
18:00 – + Jan Skotnicki /gr./

PIĄTEK 27.5.2022
6:30 – + Teofil Chyrc
7:00 – + Adela Krzyk
18:00 – + Jan Skotnicki /gr./

SOBOTA 28.5.2022
6:30 – + Barbara Mularczyk
7:00 – + Maria, Henryk Wątor, Zofia, Jakub Zając, Agnieszka Cupał, Jerzy Mróz
8:00 – + Maria Kwaśniak – 15 r. śm., s. Krzysztof – 5 r. śm.
18:00 – + Jan Skotnicki /gr./