Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 22.01. 2023 – 29.01.2023

NIEDZIELA 22.1.2023
7.00 – + Teresa Szydło – 2 r. śm.
8.30 – + Aniela, Józef, Zofia, Janina i Janusz
10.00 – + Stanisław Ponichtera – 2 r. śm.
10.00 – Maria Mazurkiewicz – 1 r. śm.
11.30 – + Krystyna Fugiel /gr./
13.00 – + ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Stanisław Bryła
19.30 – dziękczynna z prośbą o łaski i bł. Boże dla Julii, Anastazji, Pauliny i Patryka

PONIEDZIAŁEK 23.1.2023
6.30 – + Bartosz Królikowski – 5 r. śm.
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
18.00 – + Helena Mika

WTOREK 24.1.2023
6.30 – + Krzysztof Pacholczyk
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
18.00 – + Eugeniusz Stec i jego rodzice

ŚRODA 25.1.2023
6.30 – + Maria Górka
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 26.1.2023
6.30 – + Władysław Machaj
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
18.00 – + Janina Tomkiewicz i mąż Władysław

PIĄTEK 27.1.2023
6.30 – + Wiesława Terlikowska
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
18.00 – + Władysław Machaj

SOBOTA 28.1.2023
6.30 – + Anna Kowalczyk
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
8.00 – + Jan Łaz
18.00 – + Anna Gałkowska