Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 20.11. 2022 – 26.11.2022

NIEDZIELA 27.11.2022
7 00 – + Andrzej Baś – z okazji imienin
8 30 – + Julian Kantor – 12 r. śm.
10 00 – + Katarzyna Polewka /gr./
11 30 – + Zofia Żuchowska /gr./
13 00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18 00 – + Irena i Zdzisław Kotarba i ich rodzice
19 30 – + Bolesław Turek – 15 r. sm.

PONIEDZIAŁEK 28.11.2022
6 15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7 15 – + Tadeusz Rachtan
18 00 – + Katarzyna Polewka /gr./

WTOREK 29.11.2022
6 15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7 15 – + Anna Rola – Ciepielowska
18 00 – + Katarzyna Polewka /gr./

ŚRODA 30.11.2022
6 15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7 15 – + Katarzyna Polewka /gr./
18 00 – NOWENNA

CZWARTEK 1.12.2022
6 15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7 15 – + Stanisław Czop – 18 r. śm.
18 00 – + Bronisława i Adam Mielewscy

PIĄTEK 2.12.2022
6 15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7 15 – + Anna – 35 r. śm.
16 30 – + Stanisław Niżnik
18 00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

SOBOTA 3.12.2022
6 15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7 15 – + Franciszek Stelmach
8 00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18 00 – + Marian i Maria Jodłowscy