Liturgia Słowa

Ewangelia (J 8, 51-59)

Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 20.03.2022 – 26.03.2022

NIEDZIELA 20.3.2022
7:00 – + Krystyna Krzeszowska
8:30 – ZA PARAFIAN
10:00 – + Janina Wielebska /gr./
11:30 – + Józef i Julia Pacanek
13:00 – + Józef Mentel, Janusz Mentel
18:00 – + Klementyna Boksan – Szpunar
19:30 – + Józef, Janina, Maria Reszka

PONIEDZIAŁEK 21.3.2022
6:30 – + Stanisław Litera
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – w 2 urodziny Kai

WTOREK 22.3.2022
6:30 – + Adela Krzyk
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – + Władysława Olszewska

ŚRODA 23.3.2022
6 30 – + Romuald, Marianna Petlic, Stefan, Marianna Kowalscy
7 00 – + Janina Wielebska /gr./
18 00 – NOWENNA

CZWARTEK 24.3.2022
6:30 – + Roman Sprawski
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – + Jolanta Wasyłyszyn

PIĄTEK 25.3.2022
6:30 – + Maria Przeźmińska, z rdz. Przeźmińskich, Gibków, Brodów
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – + Stanisław i Teresa Chwastek

SOBOTA 26.3.2022
6:30 – + Karolina Ważna
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
8:00 – + Józefa Gabryel
18:00 – + Józef Głód – 14 r.