Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 20.03.2022 – 26.03.2022

NIEDZIELA 20.3.2022
7:00 – + Krystyna Krzeszowska
8:30 – ZA PARAFIAN
10:00 – + Janina Wielebska /gr./
11:30 – + Józef i Julia Pacanek
13:00 – + Józef Mentel, Janusz Mentel
18:00 – + Klementyna Boksan – Szpunar
19:30 – + Józef, Janina, Maria Reszka

PONIEDZIAŁEK 21.3.2022
6:30 – + Stanisław Litera
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – w 2 urodziny Kai

WTOREK 22.3.2022
6:30 – + Adela Krzyk
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – + Władysława Olszewska

ŚRODA 23.3.2022
6 30 – + Romuald, Marianna Petlic, Stefan, Marianna Kowalscy
7 00 – + Janina Wielebska /gr./
18 00 – NOWENNA

CZWARTEK 24.3.2022
6:30 – + Roman Sprawski
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – + Jolanta Wasyłyszyn

PIĄTEK 25.3.2022
6:30 – + Maria Przeźmińska, z rdz. Przeźmińskich, Gibków, Brodów
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
18:00 – + Stanisław i Teresa Chwastek

SOBOTA 26.3.2022
6:30 – + Karolina Ważna
7:00 – + Janina Wielebska /gr./
8:00 – + Józefa Gabryel
18:00 – + Józef Głód – 14 r.