Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 19.12.2021 – 25.12.2021

NIEDZIELA 19.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Stanisław Szeliga – 20 r. śm., Jan i Janina Majewscy, zm. z rdz. Szeligów, Baranów, Majewskich
10.00 – + Stanisława, Wincenty, ich synowie i zm. z rdz.
11.30 – + Stanisława Przędzik
13.00 – + Andrzej Lenda – 1 r. śm.
18.00 – + Aleksandra Natkaniec
19.30 – dziękczynna w 40 r . ur. Anny z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

PONIEDZIAŁEK 20.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Teresa Zagórska
18.00 – dziękczynna w 60 r. ślubu Adeli i Stanisława z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne
łaski dla Jubilatów i całej rodziny

WTOREK 21.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Jadwiga Jastrzębska
18.00 – + Genowefa Bobela

ŚRODA 22.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Wanda Pamuła
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 23.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Zbigniew Majchruk
18.00 – + Jan i Genowefa Bednarz

PIĄTEK 24.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Natalia Cabaj – 7 r. śm.
24.00 – + Marianna Galon
24.00 – + Tadeusz Płaczek
24.00 – + Tadeusz Płaczek

SOBOTA 25.12.2021 BOŻE NARODZENIE
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Adam Duniec
10.00 – + Melania i Józef Podsiadło
11.30 – + Helena, Teofil, Jerzy Janiczkowie
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Wanda i Ludwik Hyla, Anna i Jan Chrabota
19.30 – + Józef Sroka