Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 19.12.2021 – 25.12.2021

NIEDZIELA 19.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Stanisław Szeliga – 20 r. śm., Jan i Janina Majewscy, zm. z rdz. Szeligów, Baranów, Majewskich
10.00 – + Stanisława, Wincenty, ich synowie i zm. z rdz.
11.30 – + Stanisława Przędzik
13.00 – + Andrzej Lenda – 1 r. śm.
18.00 – + Aleksandra Natkaniec
19.30 – dziękczynna w 40 r . ur. Anny z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

PONIEDZIAŁEK 20.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Teresa Zagórska
18.00 – dziękczynna w 60 r. ślubu Adeli i Stanisława z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne
łaski dla Jubilatów i całej rodziny

WTOREK 21.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Jadwiga Jastrzębska
18.00 – + Genowefa Bobela

ŚRODA 22.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Wanda Pamuła
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 23.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Zbigniew Majchruk
18.00 – + Jan i Genowefa Bednarz

PIĄTEK 24.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Natalia Cabaj – 7 r. śm.
24.00 – + Marianna Galon
24.00 – + Tadeusz Płaczek
24.00 – + Tadeusz Płaczek

SOBOTA 25.12.2021 BOŻE NARODZENIE
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Adam Duniec
10.00 – + Melania i Józef Podsiadło
11.30 – + Helena, Teofil, Jerzy Janiczkowie
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Wanda i Ludwik Hyla, Anna i Jan Chrabota
19.30 – + Józef Sroka