Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 19.12.2021 – 25.12.2021

NIEDZIELA 19.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Stanisław Szeliga – 20 r. śm., Jan i Janina Majewscy, zm. z rdz. Szeligów, Baranów, Majewskich
10.00 – + Stanisława, Wincenty, ich synowie i zm. z rdz.
11.30 – + Stanisława Przędzik
13.00 – + Andrzej Lenda – 1 r. śm.
18.00 – + Aleksandra Natkaniec
19.30 – dziękczynna w 40 r . ur. Anny z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

PONIEDZIAŁEK 20.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Teresa Zagórska
18.00 – dziękczynna w 60 r. ślubu Adeli i Stanisława z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne
łaski dla Jubilatów i całej rodziny

WTOREK 21.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Jadwiga Jastrzębska
18.00 – + Genowefa Bobela

ŚRODA 22.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Wanda Pamuła
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 23.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Zbigniew Majchruk
18.00 – + Jan i Genowefa Bednarz

PIĄTEK 24.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Natalia Cabaj – 7 r. śm.
24.00 – + Marianna Galon
24.00 – + Tadeusz Płaczek
24.00 – + Tadeusz Płaczek

SOBOTA 25.12.2021 BOŻE NARODZENIE
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Adam Duniec
10.00 – + Melania i Józef Podsiadło
11.30 – + Helena, Teofil, Jerzy Janiczkowie
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Wanda i Ludwik Hyla, Anna i Jan Chrabota
19.30 – + Józef Sroka