Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 19.05.2024 – 25.05.2024

Niedziela – 19.05.2024 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

7.00 – o bł. Boże dla Anety i dzieci

8.30 – + Zofia Ciępka

10.00 – + Zofia Bracha /gr./

11.30 – + Janina Czarnecka (3 r. śm.)

13.00 – + Janina i Stanisław Piszkiewicz

18.00 – + Stanisław Żmudziński (12 r. śm.), c. Krystyna Siciarz (10 r. śm.)

19.30 – ZA PARAFIAN

Poniedziałek – 20.05.2024

6.30 – + Zdzisław Blus

7.00 – + Zofia Bracha /gr./

18.00 – + Jan Kielian (6 r. śm.)

Wtorek – 21.05.2024

6.30 – + Grażyna Mietła

7.00 – + Jan Fielek

18.00 – + Zofia Bracha /gr./

Środa – 22.05.2024

6.30 – + Julia Kania

7.00 – + Zofia Bracha /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 23.05.2024

6.30 – + Grażyna Mietła

7.00 – + Jan Fielek

18.00 – + Zofia Bracha /gr./

Piątek – 24.05.2024

6.30 – + z rodz. Czernków i Jabłońskich

7.00 – + Zofia Bracha /gr./

18.00 – dziękczynna w 80 r. ur. Franciszka Kałuży z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny

Sobota – 25.05.2024

6.30 – + Grażyna Mietła

7.00 – + Jan Fielek

18.00 – + Zofia Bracha /gr./