Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 18.02.2024 – 24.02.2024

Niedziela – 18.02.2024

7.00 – + Aleksandra /gr./

8.30 – + Ryszard Miś (1 r. śm.)

10.00 – + Mariusz Zabiegaj (3 r. śm.)

11.30 – + Stanisław Szymański (8 r. śm.), Elżbieta Jędrzejewska (11 r. śm.), Teresa Kosmalska (22 r. śm.), mąż Leszek

13.00 – + Julian Pietroń (16 r. śm.), ż. Katarzyna (13 r. śm.)

18.00 – dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Sebastiana w 18 r. urodzin

19.30 – ZA PARAFIAN

Poniedziałek – 19.02.2024

6.30 – + Zbigniew Pietkun

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Karol Szczepanik (26 r. śm.)

Wtorek – 20.02.2024

6.30 – + Romualda Jagielska

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Tomasz Psuj (1 r. śm.)

Środa – 21.02.2024

6.30 – + Genowefa Janda

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 22.02.2024

6.30 – + Władysław Gutowski

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Aleksander

Piątek – 23.02.2024

6.30 – + z rodz. Kucia

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Maria Grzegorzewska

Sobota – 24.02.2024

6.30 – + Janina Marzec

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Wiesław Kędzior (5 r. śm.)