Liturgia Słowa

Ewangelia (J 8, 51-59)

Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 17.10.2021 – 23.10.2021

NIEDZIELA 17.10.2021
7.00 – + Leokadia i Krzysztof Bator
8.30 – + Władysław Chrapek – 3 r. śm.
10.00 – + Maria Wątor /gr./
11.30 – + Józef Sikora – 21 r. śm.
13.00 – o zdrowie, bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla Zygmunta Senderowskiego
18.00 – + Antoni i Franciszka Czyżewscy
19.30 – ZA PARAFIAN

PONIEDZIAŁEK 18.10.2021
6.30 – + Julian Trynka
7.00 – + Stanisław Ponichtera
18.00 – + Maria Wątor /gr./

WTOREK 19.10.2021
6.30 – + Marian Grzęda
7.00 – + Janusz Gaworek
18.00 – + Maria Wątor /gr./

ŚRODA 20.10.2021
6.30 – + Marian Szewczyk – 40 r. śm.
7.00 – + Maria Wątor /gr./
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 21.10.2021
6.30 – + Genowefa Król
7.00 – + Maria Wątor /gr./
18.00 – + Irena Kotarba, jej siostra i rodzice

PIĄTEK 22.10.2021
6.30 – + Józef Zajt
7.00 – + Stanisław Maślanka
18.00 – + Maria Wątor /gr./

SOBOTA 23.10.2021
6.30 – + Edyta Dudzianiec – Łyduch
7.00 – + Władysław Maślanka – 1 r. śm.
8.00 – 30 r. ślubu Roberta i Edyty
18.00 – + Maria Wątor /gr./