Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 17.09.2023 – 23.09.2023

Niedziela – 17.09.2023

7.00 – + Kazimierz (12 r. śm.) i zm. z rodz.

8.30 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

10.00 – + Bogusław Rządkowski (19 r. śm.)

11.30 – w int. ks. Proboszcza

13.00 – + Zbigniew Pietkun (14 r. śm.)

18.00 – + Edward Cerek

19.30 – ZA PARAFIAN

Poniedziałek – 18.09.2023

6.30 – + Elżbieta Mazur – Chrabota

7.00 – w int. ks. Proboszcza: dziękczynna z prośbą o bł. Boże, obfitość łask w posłudze kapłańskiej,

dary Ducha Świętego, opiekę Maryi – Matki Kapłanów

18.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

Wtorek – 19.09.2023

6.30 – + Stanisława Szafran

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + ks. Zbigniew Biskup (3 r. śm.)

Środa – 20.09.2023

6.30 – + Julia Kania

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 21.09.2023

6.30 – + Barbara Kwaśniewska

7.00 – + Bronisław Herbut

18.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

Piątek – 22.09.2023

6.30 – + Jan Stach

7.00 – + Józef Dziedzic

18.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

Sobota – 23.09.2023

6.30 – + Artur Wieczorek (3 r. śm.)

7.00 – za wstawiennictwem św. o. Pio o bł. Boże dla rodzin: Ważnych, Kolodków, Panków, Krzyków

Wiatrów, Romańskich i za zmarłych z tych rodzin, + Zofia, Stanisław Gaworek, Edward,

Krystyna Panek, Jan i Adela i Krzyk, Wanda Kowalik, Walter Kolodka, Małgorzata Smyd

Kolodko, Feliks i Karolina Ważny, Emil i Karolina Ważny, z rodz. Warmuzów

8.00 – dziękczynna w 50 r. ur. Edyty z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

18.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./