Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 17.07.2022 – 23.07.2022

Niedziela – 17.07.2022
7.00 W intencji wspólnoty parafialnej
8.30 † Walenty Kupiec ( 14 r.śm.)
10.00 † Stefania Nędza (2 r.śm.)
11.30 †† Stefan, Helena, Stanisław Strojkowie oraz ich Rodzice
18.00 † Krystyna Domagała (3 r.śm.)
19.30 † Edward Łakomy

Poniedziałek – 18.07.2022
7.00 † Zbigniew Wieczorek
18.00 †† Henryk Moląg, syn Jerzy

Wtorek – 19.07.2022
7.00 † Helena Ciuraj – Zięzio
18.00 †† Teresa i Zenon Szydło

Środa – 20.07.2022
7.00 † Tomasz Świerczek
18.00 NOWENNA

Czwartek – 21.07.2022
7.00 † Zofia Nowak
18.00 †† Teresa i Zenon Szydło

Piątek – 22.07.2022
7.00 † Zbigniew Wieczorek
18.00 † Krystyna Krzeszowska

Sobota – 23.07.2022
7.00 †† Zofia, Stanisława, i zm. wnuczki
8.00 † Ryszard Miska (7 r.śm.)
18.00 †† zm. z Rodziny Biernatów