Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 17.07.2022 – 23.07.2022

Niedziela – 17.07.2022
7.00 W intencji wspólnoty parafialnej
8.30 † Walenty Kupiec ( 14 r.śm.)
10.00 † Stefania Nędza (2 r.śm.)
11.30 †† Stefan, Helena, Stanisław Strojkowie oraz ich Rodzice
18.00 † Krystyna Domagała (3 r.śm.)
19.30 † Edward Łakomy

Poniedziałek – 18.07.2022
7.00 † Zbigniew Wieczorek
18.00 †† Henryk Moląg, syn Jerzy

Wtorek – 19.07.2022
7.00 † Helena Ciuraj – Zięzio
18.00 †† Teresa i Zenon Szydło

Środa – 20.07.2022
7.00 † Tomasz Świerczek
18.00 NOWENNA

Czwartek – 21.07.2022
7.00 † Zofia Nowak
18.00 †† Teresa i Zenon Szydło

Piątek – 22.07.2022
7.00 † Zbigniew Wieczorek
18.00 † Krystyna Krzeszowska

Sobota – 23.07.2022
7.00 †† Zofia, Stanisława, i zm. wnuczki
8.00 † Ryszard Miska (7 r.śm.)
18.00 †† zm. z Rodziny Biernatów