Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 16.06.2024 – 22.06.2024

Niedziela – 16.06.2024

7.00 – + Andrzej Sęk

8.30 – + Andrzej Gąsiorek (8 r. śm.)

10.00 – + Czesław Sikorski /gr./

11.30 – + Lucjan i s. Wiesław Pędziwiatr

13.00 – + Józef Biernat z rodziną

18.00 – + Krystyna i Tadeusz Krzeszowscy i zm. z rodz.

19.30 – ZA PARAFIAN

Poniedziałek – 17.06.2024

6.30 – + Czesław Sikorski /gr./

7.00 – + Jan Fielek

18.00 – + Włodzimierz Bukowski

Wtorek – 18.06.2024

6.30 – + Czesław Sikorski /gr./

7.00 – + Maria Jenzo, m. Antoni

18.00 – + Janina i Stefan Rudka, s. Stanisław

Środa – 19.06.2024

6.30 – + Czesław Sikorski /gr./

7.00 – + Tadeusz Grochalski (28 r. śm.)

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 20.06.2024

6.30 – + Czesław Sikorski /gr./

7.00 – + Marianna Gądek

18.00 – + Zofia i Tadeusz Gałach

Piątek – 21.06.2024

6.30 – + Czesław Sikorski /gr./

7.00 – + Stanisław Pasula (r. śm.)

18.00 – WYPOMINKOWA

Sobota – 22.06.2024

6.30 – + Czesław Sikorski /gr./

7.00 – + Alfred (34 r. śm.), i zm. z rodz.

18.00 – + Jan Bober i jego rodzice