Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 16.04.2023 – 22.04.2023

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 16.4.2023
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Edward Birówka /gr./
10:00 – + Władysław Wąchała – 19 r. śm.
11:30 – + Weronika Bubula – 4 r. śm., Jan Bubula – 14 r. śm.
13:00 – + Stefan Hłybin – 2 r. śm.
13:00 – 60 r. ślubu: Stanisław i Stanisława Kołkowie
18:00 – + Krystyna Odrobina – 1 r. śm.
19:30 – + Henryka Siejka

PONIEDZIAŁEK 17.4.2023
6:30 – + Rozalia Guziec
7:00 – + Edward Birówka /gr./
18:00 – + Tadeusz krzeszowski – 22 r. śm., Krystyna żona

WTOREK 18.4.2023
6:30 – + Józef Zając
7:00 – + Edward Birówka /gr./
18:00 – + Ewa i Jan Mancewicz i zm. z rdz.

ŚRODA 19.4.2023
6:30 – + Jan Stanisław Walczykowski
7:00 – + Edward Birówka /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 20.4.2023
6:30 – + Maria Gądek
7:00 – + Edward Birówka /gr./
18:00 – + Katarzyna i Władysław Kowalscy i ich rodzice, Maria Świerk

PIĄTEK 21.4.2023
6:30 – + Antoni Woźniak – 12 r. śm.
7:00 – + Edward Birówka /gr./
18:00 – WYPOMINKOWA

SOBOTA 22.4.2023
6:30 – + Bronisław Mordarski – 8 r. śm.
7:00 – + Edward Birówka /gr./
8:00 – w int. Anny i Jacka Sebastiana – o bł. Boże i zdrowie
18:00 – + Dariusz Mizera