Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 16.01.2022 – 22.01.2022

NIEDZIELA 16.1.2022
7:00 – + Urszula i Józef Kaperowie
8:30 – + Kazimierz Mazur
10:00 – + Marian Pecka – 2 r. śm.
11:30 – + Katarzyna Polewka
13:00 – + Teresa Szydło – 1 r. śm.
18:00 – ZA PARAFIAN
19:30 – + Helena Hejnowicz /gr./

PONIEDZIAŁEK 17.1.2022
6:30 – + Jerzy Zoga
7:00 – + Helena Samborska
18:00 – + Helena Hejnowicz /gr./

WTOREK 18.1.2022
6:30 – + z rdz. Szczepińskich i Grochalskich
7:00 – + Jan Bartusik
18:00 – + Helena Hejnowicz /gr./

ŚRODA 19.1.2022
6:30 – dziękczynna za zdrowie, otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Pacholarz
7:00 – + Helena Hejnowicz /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 20.1.2020
6:30 – + Maria Ważna
7:00 – + Janina Chyrc, jej rodzice, teściowie, wnuk Krzysztof
18:00 – + Helena Hejnowicz /gr./

PIĄTEK 21.1.2022
6:30 – + Helena Hejnowicz /gr./
7:00 – + Krystyna Korfel
18:00 – WYPOMINKOWA

SOBOTA 22.1.2022
6:30 – + Jerzy Zoga
7:00 – + Maria, Henryk Wątor, Zofia, Jakub Zając, Agnieszka Cupał
8:00 – + Helena Hejnowicz /gr./
18:00 – + Stanisław Ponichtera – 1 r. śm.