Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 12.12.2021 – 18.12.2021

NIEDZIELA 12.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Halina i Kacper Mietła
10.00 – + Krystyna Wąchała – 4 r. śm.
11.30 – + Wiesław Pędziwiatr – 12 r. śm.
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Stefania Zagrodzka – 20 r. śm.
19.30 – + Renata i Stanisław Rola


PONIEDZIAŁEK 13.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Janina Sęk
18.00 – + Stanisław Jamka, ż. Stanisława


WTOREK 14.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Wanda Pamuła
18.00 – + Janina Wielebska


ŚRODA 15.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Zofia, Zygmunt, Leszek Hajduga, Tomasz Mazgaj
18.00 – NOWENNA


CZWARTEK 16.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Anna Korpak
18.00 – + Lidia Galec – 1 r. śm.


PIĄTEK 17.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Olgierd Gołubicki
18.00 – WYPOMINKOWA


SOBOTA 18.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Janina Sęk
8.00 – + Zofia Żuchowska, Aleksandra Żuchowska, Stanisława Brzezińska
18.00 – + Edmund Kawecki – 30 r. śm.