Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 12.12.2021 – 18.12.2021

NIEDZIELA 12.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch /gr./
8.30 – + Halina i Kacper Mietła
10.00 – + Krystyna Wąchała – 4 r. śm.
11.30 – + Wiesław Pędziwiatr – 12 r. śm.
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Stefania Zagrodzka – 20 r. śm.
19.30 – + Renata i Stanisław Rola


PONIEDZIAŁEK 13.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Janina Sęk
18.00 – + Stanisław Jamka, ż. Stanisława


WTOREK 14.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Wanda Pamuła
18.00 – + Janina Wielebska


ŚRODA 15.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Zofia, Zygmunt, Leszek Hajduga, Tomasz Mazgaj
18.00 – NOWENNA


CZWARTEK 16.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Anna Korpak
18.00 – + Lidia Galec – 1 r. śm.


PIĄTEK 17.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Olgierd Gołubicki
18.00 – WYPOMINKOWA


SOBOTA 18.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Janina Sęk
8.00 – + Zofia Żuchowska, Aleksandra Żuchowska, Stanisława Brzezińska
18.00 – + Edmund Kawecki – 30 r. śm.