Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 12.11.2023 – 18.11.2023

Niedziela – 12.11.2023

7.00 – + ze wszystkich Róż Różańcowych

8.30 – + Marek Mietła /gr./

10.00 – + Kazimierz Dudziak, Mieczysław i Paweł Bieleccy

11.30 – + Jan, Balbina, Józef, Bronisława, Stanisław Zapolscy i zm. z rodz.

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Zbigniew Mokrzycki (10 r. śm.)

19.30 – + Irena Piekut

Poniedziałek – 13.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Anna Bujak

18.00 – + Bożena Bystroń

Wtorek – 14.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – dziękczynna za szczęśliwą operację Janiny Sitko z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

18.00 – + Agnieszka Małkuch

Środa – 15.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Ryszard Miś

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 16.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Aleksandra (1 r. śm.)

18.00 – + Stanisław Mleczko (3 r. śm.)

Piątek – 17.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Maria Flak

18.00 – WYPOMINKOWA

Sobota – 18.11.2023

6,30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Władysława Kostera, Henryk Kostera

8.00 – + Kazimierz Kołodziejczyk

18.00 – + Feliks Ważny i żona Karolina, Wanda Kowalik