Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 39-56)

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 12.02.2023 – 18.02.2023

NIEDZIELA 12.2.2023
7:00 – o bł. Boże w rodzinie Marii
8:30 – + Marek Mietła – 9 r. śm.
10:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
11:30 – + Walenty Kupiec
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18:00 – + Krystyna Musiał
19:30 – + Janina Tomkiewicz, mąż Władysław

PONIEDZIAŁEK 13.2.2023
6:30 – + Kazimierz Bednarek /gr./
7:00 – + Anna Kowalczyk
18:00 – + Wiesława Biel, Genowefa Brzęk, Józef Brzęk

WTOREK 14.2.2023
6:30 – + Kazimierz Bednarek /gr./
7:00 – + Genowefa Babicz
18:00 – + Władysław Machaj

ŚRODA 15.2.2023
6:30 – + Kazimierz Bednarek /gr./
7:00 – + Franciszek Stelmach – 22
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 16.2.2023
6:30 – + Kazimierz Bednarek /gr./
7:00 – + Daniela Furman
18:00 – + Krzysztof Kostek – 6 r. śm.

PIĄTEK 17.2.2023
6:30 – + Kazimierz Bednarek /gr./
7:00 – + Mariusz Zabiegaj – 2 r. śm.
18:00 – WYPOMINKOWA

SOBOTA 18.2.2023
6:30 – + Kazimierz Bednarek /gr./
7:00 – dziękczynna za 30 lat życia Karoliny z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski
8:00 – + Stefania Żuławska
18:00 – + Anna Korpak, jej rodzice i brat