Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 11.02.2024 – 17.02.2024

Niedziela – 11.02.2024

7.00 – + Aleksandra /gr./

8.30 – + Marek Mietła (10 r. śm.)

10.00 – + Andrzej Sikora

11.30 – + Maria Juszczak (5 r. śm.), m. Edward (21 r. śm.), c. Ewa (41 r. śm.)

13.00 – ZA PARAFIAN

18.00 – + Anna Korpak, jej rodzice i brat

19.30 – + Elżbieta Laskowska

Poniedziałek – 12.02.2024

6.30 – + Romualda Jagielska

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Andrzej Machel (4 r. śm.)

Wtorek – 13.02.2024

6.30 – + Kazimierz Nowak

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Jacek Gąsiorowski

ŚRODA POPIELCOWA – 14.02.2024

7.00 – + Aleksandra /gr./

8.30 – + Walenty Kupiec

10.00 – + Aniela, Józef, Janina, Zofia, Janusz

18.00 – NOWENNA

19.30 – + Katarzyna, Roman Pieńkowscy, rodzice i rodzeństwo

Czwartek – 15.02.2024

6.30 – + Franciszek Stelmach (23 r. śm.)

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Teresa Banaś (2 r. śm.)

Piątek – 16.02.2024

6.30 – + Krzysztof Kostek (7 r. śm.)

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – WYPOMINKOWA

Sobota – 17.02.2024

6.30 – + Genowefa Janda

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Ryszard Miś