Liturgia Słowa

Ewangelia (J 8, 51-59)

Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 10.4.2022 – 16.4.2022

NIEDZIELA PALMOWA 10.4.2022
7.00 – + Antonina Plewa – 26 r. śm. i mąż Andrzej, pomordowani na Wschodzie: Stefan Chudy,
z rdz. Podlipnych: Barbara, Michalina, Piotr, Paweł, Aniela, Magdalena
8.30 – + Stanisław Wajdzik – 8 r. śm. i mąż Stefan
10.00 – + Jan, Józefa Zawartka, Leon, Maria Ćwikła
11.30 – + Anna, Józef Zajda, ks. Franciszek Zajda
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Maria Kępna
19.30 – + Zofia Nadolna

WIELKI PONIEDZIAŁEK 11.4.2022
6.30 – + Antoni, Stanisław, Karolina
7.00 – + Mieczysław Obarzanek – 13 r. śm., Dariusz Obarzanek
18.00 – + Halina Fryc

WIELKI WTOREK 12.4.2022
6.20 – + Zbigniew Kloc
7.00 – + Edward Łakomy
7.00 – + Marcin Wolski, rodzice i teściowie
18.00 – + Bogusław Mielewski – 7 r. śm.

WIELKA ŚRODA 13.4.2022
6.30 – + Mieczysław Jasiński
7.00 – + Barbara Mularczyk
18.00 – NOWENNA

WIELKI CZWARTEK 14.4.2022
18.00 – ZA KAPŁANÓW

WIELKA SOBOTA 16.4.2022
18.00 – + Janina Knapik
18.00 – + Tadeusz Czopik
18.00 – + Andrzej Wójcik