Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 10.12.2023 – 16.12.2023

Niedziela – 10.12.2023

7.00 – + Bożena Winiarska /gr./

8.30 – + Halina, Kacper Mietła, Grażyna, Marek Mietła

10.00 – + Krystyna Wąchała (6 r. śm.)

11.30 – + Stanisław Jamka (10 r. śm.), żona Stanisława

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Walter Kolodka (5 r. śm.)

19.30 – + Helena Jankowska

Poniedziałek – 11.12.2023

6.15 – + Helena Żmuda

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Elżbieta Nalewajko

Wtorek – 12.12.2023

6.15 – + Helena Żmuda

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Eugeniusz Czapka

Środa – 13.12.2023

6.15 – + Jan Zygmunt

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 14.12.2023

6.15 – + Zofia, Zygmunt i Leszek Hajduga

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Stefania Zagrodzka (22 r. śm.), Zygmunt Zagrodzki

Piątek – 15.12.2023

6.15 – + Olgierd Gołubicki

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – WYPOMINKOWA

Sobota – 16.12.2023

6.15 – + Anna Lepszy – Wierzchowska

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

8.00 – + Edward Kawecki

18.00 – + Kazimierz Gawlik (10 r. śm.)