Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 10.09.2023 – 16.09.2023

Niedziela – 10.09.2023

7.00 – + Stanisława, Józef Adamowicz

8.30 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

10.00 – + Barbara, Marek Kluczyńscy

11.30 – + Lucjan Pędziwiatr, s. Wiesław

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Stanisława, Wincenty, Tadeusz, Stanisław i zm. z rodz.

19.30 – + Piotr Tumielewicz

Poniedziałek – 11.09.2023

6.30 – + Anna Hojnacka

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + Jadwiga, Jan, Bronisław Bazan

Wtorek – 12.09.2023

6.30 – + Tomasz Mazgaj (3 r. śm.)

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + Wiesława, Mieczysław Bałazy

Środa – 13.09.2023

6.30 – + Józef Karnas (9 r. śm.)

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 14.09.2023

6.30 – + Janina, Aleksander Kuś

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + Kazimierz Jewuła (10 r. śm.), s. Jerzy (35 r. śm.)

Piątek – 15.09.2023

6.30 – + Maria Kurowska

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – WYPOMINKOWA

Sobota – 16.09.2023

6.30 – + Emilia Zdebelak

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

8.00 – + Stefania i Józef Wrona

18.00 – + Maria, Lucyna, Henryk Wątor, Agnieszka, Kazimierz Cupał, Zofia i Jakub Zając