Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 10.09.2023 – 16.09.2023

Niedziela – 10.09.2023

7.00 – + Stanisława, Józef Adamowicz

8.30 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

10.00 – + Barbara, Marek Kluczyńscy

11.30 – + Lucjan Pędziwiatr, s. Wiesław

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Stanisława, Wincenty, Tadeusz, Stanisław i zm. z rodz.

19.30 – + Piotr Tumielewicz

Poniedziałek – 11.09.2023

6.30 – + Anna Hojnacka

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + Jadwiga, Jan, Bronisław Bazan

Wtorek – 12.09.2023

6.30 – + Tomasz Mazgaj (3 r. śm.)

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + Wiesława, Mieczysław Bałazy

Środa – 13.09.2023

6.30 – + Józef Karnas (9 r. śm.)

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 14.09.2023

6.30 – + Janina, Aleksander Kuś

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – + Kazimierz Jewuła (10 r. śm.), s. Jerzy (35 r. śm.)

Piątek – 15.09.2023

6.30 – + Maria Kurowska

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

18.00 – WYPOMINKOWA

Sobota – 16.09.2023

6.30 – + Emilia Zdebelak

7.00 – + s. Maria Bronisława Kurtyka /gr./

8.00 – + Stefania i Józef Wrona

18.00 – + Maria, Lucyna, Henryk Wątor, Agnieszka, Kazimierz Cupał, Zofia i Jakub Zając