Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 10.07.2022 – 16.07.2022

Niedziela – 10.07.2022
7.00 †† Franciszek Bolech i syn Franciszek
8.30 †† Teodozja i Władysław Sobotowie, syn Bogusław
10.00 †† Józef i Marian Senderowscy
11.30 W intencji wspólnoty parafialnej – chrzty
18.00 †† Teresa Bukowska, Barbara Sternalska
19.30 †† Bogumiła Trojan (5 r.śm.), Marian Bednarz (5 r.śm.)

Poniedziałek – 11.07.2022
7.00 †† Katarzyna i Władysław Zych
18.00 †† Karolina i Jan Kozłowscy

Wtorek – 12.07.2022
7.00 †† Tadeusz, Janina, Wojciech, Maria Ślusarz
18.00 † Agnieszka Małkuch (14 r.śm.)

Środa – 13.07.2022
7.00 †† Zofia i Piotr Zych, Tekla i Marian
18.00 NOWENNA

Czwartek – 14.07.2022
7.00 †† Józef i Tekla
18.00 †† Maria, Henryk Wątor

Piątek – 15.07.2022
7.00 †† Jadwiga Starzkiewicz (21 r.śm.), mąż Wojciech
18.00 Wypominkowa

Sobota – 16.07.2022
7.00 †† Józef, Mieczysław, Augustyn, Jan, Antoni
8.00 Dziękczynna z okazji 91 urodzin Józefa Nędzy z prośbą
o dalsze błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski
18.00 † Janusz Mentel (16 r.śm.)