Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 01.01.2023 – 07.01.2023

NIEDZIELA BOŻEJ RODZICIELKI – 01.01.2023
7.00 – ZA PARAFIAN
8.30 – dziękczynna za Stary Rok z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla wszystkich Róż
w Nowym Roku
10.00 – + Melania, Józef Podsiadło
11.30 – + Krystyna Fugiel /gr./
13.00 – + Zofia, Tadeusz Miska
18.00 – + Michał Górecki
19.30 – w intencji Genowefy, o dobrą i świętą śmierć


PONIEDZIAŁEK 02.01.2023
7.00 – + Stanisława Rusinowska
8.30 – + Ryszard Smółka
18.00 – + Krystyna Fugiel /gr./


WTOREK 03.01.2023
6.30 – + Maria Nowak
7.00 – + Genowefa Babicz
18.00 – + Krystyna Fugiel /gr./


ŚRODA 04.01.2023
6.30 – + Antoni Słopecki (4 r. śm.), Stanisław Grochola
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
18.00 – NOWENNA


CZWARTEK 05.01.2023
6.30 – + Genowefa Krół
7.00 – + Stefania Żuławska
18.00 – + Krystyna Fugiel /gr./


PIĄTEK 06.01.2023 OBJAWIENIE PAŃSKIE
7.00 – ZA PARAFIAN
8.30 – ++ strażaków i emerytów Szkoły Aspirantów
10.00 – + Dariusz Mizera
11.30 – + Krystyna Fugiel /gr./
13.00 – + Stanisława Rusinowska
18.00 – + Marek Bańdo, Janina i Eugeniusz Przybyś
19.30 – + ks. Szczepan Gacek


SOBOTA 07.01.2023
6.30 – + Anna Gałkowska
7.00 – + Krystyna Fugiel /gr./
8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18.00 – + Maria Mazurkiewicz (1 r. śm.)