Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 09.07.2023 – 15.07.2023

Niedziela – 09.07.2023

7.00 – ++ Helena, Stefan, Stanisław, Stefania Strojkowie i rodzice

8.30 – dziękczynna w 68 r. ślubu Elżbiety i Jana z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę MBNP

10.00 – + Teresa Bukowska

11.30 – w intencji wspólnoty parafialnej

18.00  – + Józef Mentel (8 r. śm.)

19.30 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karola w 18 r. urodzin

Poniedziałek – 10.07.2023

7.00 – + Zofia Mikuda

18.00 – + Danuta Chronówka

Wtorek – 11.07.2023

7.00 – + Natalia Gawlak

18.00 – + Agnieszka Małkuch (15 r. śm.)

Środa – 12.07.2023

7.00 – + Zofia Nocuń

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 13.07.2023

7.00 – + Irena Piekut

18.00 – ++ Karolina, Jan Kozłowscy

Piątek – 14.07.2023

7.00 – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MB, zdrowie, potrzebne łaski dla Sylwii Juszkiewicz

18.00 – dziękczynna w intencji Józefa w 92 urodziny, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB

Sobota – 15.07.2023

7.00 – ++ Jadwiga Staszkiewicz (21 r. śm.), mąż Wojciech

8.00 – ++ Henryk Moląg, syn Jerzy

18.00 – ++ Maria, Henryk Wątor, Zofia, Jakub Zając