Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 08.10.2023 – 14.10.2023

Niedziela – 08.10.2023

7.00 – + Adelajda, Stanisław, Dawid Żur

8.30 – + Wacław Paszkowski (23 r. śm.)

10.00 – + Janina Dybała (2 r. śm.)

11.30 – + Jerzy Sitko /gr./

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Władysław Chrapek (5 r. śm.)

19.30 – + Zenon Strączyński (8 r. śm.)

Poniedziałek – 09.10.2023

6.30 – + Zofia Bracha

7.00 – + Jerzy Sitko /gr./

18.00 – dziękczynna za 87 lat życia Janiny z prośbą o bł. Boże, opiekę Bożą także dla rodziny

Wtorek – 10.10.2023

6.30 – + Marek Nocoń (2 r. śm.)

7.00 – + Jerzy Sitko /gr./

18.00 – + Marianna, Eugeniusz, Ludwik, Ludwika Dydakowie i zm. z rodz.; Tekla, Jan Zajączkowscy

i zm. z rodz., Elżbieta Miechówka, Przemysław Krężel

Środa – 11.10.2023

6.30 – + Bolesław, Franciszek, Wanda, Jadwiga, Janina Korcipa

7.00 – + Jerzy Sitko /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 12.10.2023

6.30 – + Ryszard Miś

7.00 – + Jerzy Sitko /gr./

18.00 – + Bonifacy Kitliński, zm. rodzice i teściowie

Piątek – 13.10.2023

6.30 – + Maria Gola

7.00 – + Jerzy Sitko /gr./

18.00 – + Władysław

Sobota – 14.10.2023

6.30 – + Jan Stach

7.00 – + Jerzy Sitko /gr./

8.00 – + Krystyna Wyjadłowska, Janusz Przytuła

18.00 – + Helena, Teofil, Jerzy Janiczek