Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 07.01.2024 – 13.01.2024

Niedziela – 07.01.2024 CHRZEST PAŃSKI

7.00 – + Wacław Kowalski (r. śm.)

8.30 – + Maria, Leon Dziura

10.00 – + Helena Wójcik /gr./

11.30 – + Alfreda i Władysław Drążkiewicz

13.00 – + Lucjan Pędziwiatr

18.00 – dziękczynna w 10 r. ur. Witolda z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski

19.30 – ZA PARAFIAN

Poniedziałek – 08.01.2024

6.30 – + Helena Wójcik /gr./

7.00 – + Henryka Kubera, Zbigniew Kozdęba

18.00 – + Antoni Sitko (r. śm.)

Wtorek – 09.01.2024

6.30 – + Helena Wójcik /gr./

7.00 – + Maria Ziółkowska

18.00 – + Kazimierz i Janina Szabuccy

Środa – 10.01.2024

6.30 – + Helena Wójcik /gr./

7.00 – + Władysław Płaneta

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 11.01.2024

6.30 – + Helena Wójcik /gr./

7.00 – o bł. Boże i zdrowie dla Wandy, Agaty, Edwarda i jego rodziny

18.00 – + Marek Bańdo

Piątek – 12.01.2024

6.30 – + Helena Wójcik /gr./

7.00 – + Robert Dubina

18.00 – + Stanisława Kowal

Sobota – 13.01.2024

6.30 – + Helena Wójcik /gr./

7.00 – + Anna Kantor

18.00 – + Bożena Świetojańska