Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 06.11.2022 – 12.11.2022

NIEDZIELA 6.11.2022
7:00 – + ZA PARAFIAN
8:30 – + Jan, Balbina, Józef i zm. z rdz. Zapolskich
10:00 – + Katarzyna Polewka /gr./
11:30 – + Stanisław Anioł i rodzice
13:00 – + Maria Bucka – 3 r. śm.
18:00 – + Jan Domagała – 15 r. śm.
19:30 – + Stanisław Nawieśniak – 8 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 7.11.2022
6:30 – + Katarzyna Polewka /gr./
7:00 – + Władysława Gnutek
18:00 – + Anna, Tadeusz Klimek

WTOREK 8.11.2022
6:30 – + Katarzyna Polewka /gr./
7:00 – + Stefania Burda – 11 r. śm.
18:00 – + Jerzy Lorek – r. śm.

ŚRODA 9.11.2022
6:30 – + Katarzyna Polewka /gr./
7:00 – + Anna Bator
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 10.11.2022
6:30 – + Katarzyna Polewka /gr./
7:00 – + Małgorzata Kolodka
18:00 – + Agnieszka Małkuch

PIĄTEK 11.11.2022
6:30 – + Katarzyna Polewka /gr./
7:00 – + Franciszek Stelmach, Józef Stelmach
18:00 – ZA OJCZYZNĘ

SOBOTA 12.11.2022
6:30 – + Katarzyna Polewka /gr./
7:00 – + Łucja Majewska
8:00 – + Ryszard i Wiesława Zaremba – 1 r. śm., Franciszek Pietruszka – 3 r. śm.
18:00 – + ze wszystkich Róż