Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 06.08.2023 – 12.08.2023

Niedziela – 06.08.2023

7.00 – ZA PARAFIAN

8.30 – dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski w 39 r. ślubu Bogdana i Marii

10.00 – + Barbara Szwed, Elżbieta Nowak

11.30 – + Edward Kukuła (34 r. śm.)

18.00 – + Helena Dudzik (21 r. śm.)

19.30 – + Artur, Janina, Sylwester Bochenek

Poniedziałek – 07.08.2023

7.00 – + Marek Malżycki

18.00 – + Miron Zakrzewski (18 r. śm.)

Wtorek – 08.08.2023

7.00 – + Barbara Zaczkowska

18.00 – + Irena Kłosińska

Środa – 09.08.2023

7.00 – + Julian Drożdż

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 10.08.2023

7.00 – dziękczynna w 40 r. ur. Anety z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski

18.00 – + Maria, Jan, Bogusław Nowakowie

Piątek – 11.08.2023

7.00 – + Andrzej Jaśkowiak

18.00 – + Józef i Urszula Chłopek

Sobota – 12.08.2023

7.00 – + Krzysztof Janus

8.00 – + Natalia Gawlak

18.00 – + Stanisław Gaworek