Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 05.02.2023 – 11.02.2023

NIEDZIELA 5.2.2023
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Edward Birówka – 7 r. śm.
10:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
11:30 – + Janina, Tadeusz Wojdan, Zofia Ciępka
13:00 – + Helena i Józef Wcisło
18:00 – + Ryszard Smółka
19:30 – + Franciszek i Waleria Krowa

PONIEDZIAŁEK 6.2.2023
6:30 – + Władysław Machaj
7:00 – + Jacek Pecka
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

WTOREK 7.2.2023
6:30 – + Helena Mika
7:00 – + Maria Nowak
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

ŚRODA 8.2.2023
6:30 – + Anna Kowalczyk
7:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 9.2.2023
6:30 – + Zdzisława Sobol
7:00 – + Robert Pawłowski
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

PIĄTEK 10.2.2023
6:30 – + Tadeusz Rychel – Andryszak
7:00 – + Stefania i Stanisław Sikora
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

SOBOTA 11.2.2023
6:30 – + Stanisław Bandyk
7:00 – + Zdzisław Pietkun – 9 r. śm.
8:00 – + Krystyna Odrobina
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./