Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 05.02.2023 – 11.02.2023

NIEDZIELA 5.2.2023
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Edward Birówka – 7 r. śm.
10:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
11:30 – + Janina, Tadeusz Wojdan, Zofia Ciępka
13:00 – + Helena i Józef Wcisło
18:00 – + Ryszard Smółka
19:30 – + Franciszek i Waleria Krowa

PONIEDZIAŁEK 6.2.2023
6:30 – + Władysław Machaj
7:00 – + Jacek Pecka
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

WTOREK 7.2.2023
6:30 – + Helena Mika
7:00 – + Maria Nowak
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

ŚRODA 8.2.2023
6:30 – + Anna Kowalczyk
7:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 9.2.2023
6:30 – + Zdzisława Sobol
7:00 – + Robert Pawłowski
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

PIĄTEK 10.2.2023
6:30 – + Tadeusz Rychel – Andryszak
7:00 – + Stefania i Stanisław Sikora
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./

SOBOTA 11.2.2023
6:30 – + Stanisław Bandyk
7:00 – + Zdzisław Pietkun – 9 r. śm.
8:00 – + Krystyna Odrobina
18:00 – + Kazimierz Bednarek /gr./