Liturgia Słowa

Ewangelia w latach B i C

Ewangelia (J 10, 1-10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 04.12.2022 – 10.12.2022

NIEDZIELA 4.12.2022
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Pawłowski – 1 r. śm.
10:00 – + Zofia Żuchowska /gr./
11:30 – + Anna i Ambroży Korpak
13:00 – + Barbara Piotrowska, Jadwiga Drużyńska
18:00 – + Antoni Gibek – 21 r. śm.
19:30 – + Małgorzata Krystian

PONIEDZIAŁEK 5.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Urszula Łyziak
18:00 – + Tomasz Świerczek – 1 r. śm.

WTOREK 6.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
18:00 – + Urszula Łyziak

ŚRODA 7.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Zbigniew Wieczorek
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 8.12.2022 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
8:30 – dziękczynna otrzymane łaski z prośbą dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla 7 Róż
10:00 – + Tadeusz Rachtan
18:00 – + Maria i Henryk Wątor
19:30 – + Anna Woźniak

PIĄTEK 9.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Krzykalska
18:00 – + Zbigniew Olech – 5 r. śm.

SOBOTA 10.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
8:00 – + Walter Kolodka – 4 r. śm.
18:00 – + Helena Jakowska – 36 r. śm.