Liturgia Słowa

Ewangelia (J 3, 16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 04.12.2022 – 10.12.2022

NIEDZIELA 4.12.2022
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Pawłowski – 1 r. śm.
10:00 – + Zofia Żuchowska /gr./
11:30 – + Anna i Ambroży Korpak
13:00 – + Barbara Piotrowska, Jadwiga Drużyńska
18:00 – + Antoni Gibek – 21 r. śm.
19:30 – + Małgorzata Krystian

PONIEDZIAŁEK 5.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Urszula Łyziak
18:00 – + Tomasz Świerczek – 1 r. śm.

WTOREK 6.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
18:00 – + Urszula Łyziak

ŚRODA 7.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Zbigniew Wieczorek
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 8.12.2022 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
8:30 – dziękczynna otrzymane łaski z prośbą dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla 7 Róż
10:00 – + Tadeusz Rachtan
18:00 – + Maria i Henryk Wątor
19:30 – + Anna Woźniak

PIĄTEK 9.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Krzykalska
18:00 – + Zbigniew Olech – 5 r. śm.

SOBOTA 10.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
8:00 – + Walter Kolodka – 4 r. śm.
18:00 – + Helena Jakowska – 36 r. śm.