Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 9, 57-62)

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 04.12.2022 – 10.12.2022

NIEDZIELA 4.12.2022
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Pawłowski – 1 r. śm.
10:00 – + Zofia Żuchowska /gr./
11:30 – + Anna i Ambroży Korpak
13:00 – + Barbara Piotrowska, Jadwiga Drużyńska
18:00 – + Antoni Gibek – 21 r. śm.
19:30 – + Małgorzata Krystian

PONIEDZIAŁEK 5.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Urszula Łyziak
18:00 – + Tomasz Świerczek – 1 r. śm.

WTOREK 6.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
18:00 – + Urszula Łyziak

ŚRODA 7.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Zbigniew Wieczorek
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 8.12.2022 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
8:30 – dziękczynna otrzymane łaski z prośbą dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla 7 Róż
10:00 – + Tadeusz Rachtan
18:00 – + Maria i Henryk Wątor
19:30 – + Anna Woźniak

PIĄTEK 9.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Krzykalska
18:00 – + Zbigniew Olech – 5 r. śm.

SOBOTA 10.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
8:00 – + Walter Kolodka – 4 r. śm.
18:00 – + Helena Jakowska – 36 r. śm.