Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy w duchu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 04.12.2022 – 10.12.2022

NIEDZIELA 4.12.2022
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Pawłowski – 1 r. śm.
10:00 – + Zofia Żuchowska /gr./
11:30 – + Anna i Ambroży Korpak
13:00 – + Barbara Piotrowska, Jadwiga Drużyńska
18:00 – + Antoni Gibek – 21 r. śm.
19:30 – + Małgorzata Krystian

PONIEDZIAŁEK 5.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Urszula Łyziak
18:00 – + Tomasz Świerczek – 1 r. śm.

WTOREK 6.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
18:00 – + Urszula Łyziak

ŚRODA 7.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Zbigniew Wieczorek
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 8.12.2022 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
8:30 – dziękczynna otrzymane łaski z prośbą dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla 7 Róż
10:00 – + Tadeusz Rachtan
18:00 – + Maria i Henryk Wątor
19:30 – + Anna Woźniak

PIĄTEK 9.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Krzykalska
18:00 – + Zbigniew Olech – 5 r. śm.

SOBOTA 10.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
8:00 – + Walter Kolodka – 4 r. śm.
18:00 – + Helena Jakowska – 36 r. śm.