Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 04.09.2022 – 10.09.2022

NIEDZIELA 4.9.2022
7.00 – + ZA PARAFIAN
8.30 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./
10.00 – + Rozalia, Franciszek, Kazimierz, Salomea Czyżowie
11.30 – + Barbara i Marek Kluczyńscy
13.00 – + Helena Roszkowska – 1 r. śm.
18.00 – w 7 r. ślubu Jakuba i Magdaleny i 4 urodziny Alicji
19.30 – + Tadeusz Czopik – 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 5.9.2022
6.30 – + Stanisław Niżnik
7.00 – + Kazimierz Soduła – 3 r. śm.
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./

WTOREK 6.9.2022
6.30 – + Zbigniew Kozdęba
7.00 – + Aleksander Bednarczyk, jego rodzice: Józef i Natalia
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./

ŚRODA 7.9.2022
6.30 – + Anna Skrzekowska
7.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 8.9.2022
6.30 – + Franciszka Konzorska
7.00 – + Krzysztof Spyra
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./

PIĄTEK 9.9.2022
6.30 – + Wiesława Łakomy – 1 r. śm.
7.00 – + Ryszard Trela
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./

SOBOTA 10.9.2022
6.30 – + Maria Mazurkiewicz
7.00 – + Józef Szostak
8.00 – + Jan Krzyk – 12 r. sm.
18.00 – + ks. Zbigniew Biskup /gr./