Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 04.02.2024 – 10.02.2024

Niedziela – 04.02.2024

7.00 – + Aleksandra /gr./

8.30 – ZA PARAFIAN

10.00 – + Janina i Tadeusz Wojdan, Zofia Ciępka

11.30 – + Helena i Józef Wcisło

13.00 – + Ryszard Słabczyński

18.00 – + Roman Świgost

19.30 – + Anna Woźniak

Poniedziałek – 05.02.2024

6.30 – + Kazimier Kornaś (9 r. śm.)

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Janina Kordaszewska

Wtorek – 06.02.2024

6.30 – + Stanisława Borkowska

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Jerzy Morawski

Środa – 07.02.2024

6.30 – + Teresa Kiełt

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 08.02.2024

6.30 – + Genowefa Musiał

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Edward Birówka

Piątek – 09.02.2024

6.30 – + Roman Zacharski

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Jacek Gąsiorowski

Sobota – 10.02.2024

6.30 – + Małgorzata Daniel

7.00 – + Aleksandra /gr./

18.00 – + Helena i Stefan Ćwikła