Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 03.12.2023 – 09.12.2023

Niedziela – 03.12.2023

7.00 – + Andrzej Baś

8.30 – + Bożena Winiarska /gr./

10.00 – + Irena i Kazimierz Pataj

11.30 – ++ z rodz. Strózików

13.00 – + Antoni Gibek (22 r. śm.)

18.00 – + Franciszek Stelmach, Aniela i Antoni Zelek

19.30 – + Anna Woźniak

Poniedziałek – 04.12.2023

6.15 – + Piotr Góra

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Tomasz Świerczek (2 r. śm.)

Wtorek – 05.12.2023

6.15 – + Anna Lepszy – Wierzchowska

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Leokadia Chabińska

Środa – 06.12.2023

6.15 – + Rozalia Świadek

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 07.12.2023

6.15 – + Zbigniew Wieczorek (2 r. śm.)

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Anna i Ambroży Korpak

Piątek – 08.12.2023 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

6.15 – + Stanisław (47 r. śm.) i zm. z rodz.

8.30 – + Bożena Winiarska /gr./

10.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi Niepokalanej dla VII Róży i ich rodzin

18.00 – + Ryszard Miś

19.30 – ZA PARAFIAN

Sobota – 09.12.2023

6.15 – + Anna Lepszy – Wierzchowska

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

8.00 – + Zbigniew Olech (7 r. śm.)

18.00 – + Maria, Henryk Wątor