Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 03.12.2023 – 09.12.2023

Niedziela – 03.12.2023

7.00 – + Andrzej Baś

8.30 – + Bożena Winiarska /gr./

10.00 – + Irena i Kazimierz Pataj

11.30 – ++ z rodz. Strózików

13.00 – + Antoni Gibek (22 r. śm.)

18.00 – + Franciszek Stelmach, Aniela i Antoni Zelek

19.30 – + Anna Woźniak

Poniedziałek – 04.12.2023

6.15 – + Piotr Góra

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Tomasz Świerczek (2 r. śm.)

Wtorek – 05.12.2023

6.15 – + Anna Lepszy – Wierzchowska

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Leokadia Chabińska

Środa – 06.12.2023

6.15 – + Rozalia Świadek

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 07.12.2023

6.15 – + Zbigniew Wieczorek (2 r. śm.)

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

18.00 – + Anna i Ambroży Korpak

Piątek – 08.12.2023 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

6.15 – + Stanisław (47 r. śm.) i zm. z rodz.

8.30 – + Bożena Winiarska /gr./

10.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi Niepokalanej dla VII Róży i ich rodzin

18.00 – + Ryszard Miś

19.30 – ZA PARAFIAN

Sobota – 09.12.2023

6.15 – + Anna Lepszy – Wierzchowska

7.15 – + Bożena Winiarska /gr./

8.00 – + Zbigniew Olech (7 r. śm.)

18.00 – + Maria, Henryk Wątor