Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 03.07.2022 – 09.07.2022

Niedziela – 03.07.2022
7.00 W intencji wspólnoty parafialnej
8.30 †† Balbina, Józef, Jan Zapolscy i zmarli z rodz. Zapolskich
10.00 † Zofia Choma
11.30 † Tadeusz Bator (3 r.śm.)
18.00 †† Mieczysław i Edward Rozdżyńscy,
Franciszek i Maria Orzechowscy
19.30 † Małgorzata Nowak

Poniedziałek – 04.07.2022
7.00 † Władysław Borla (22 r.śm.)
18.00 † Maria Reszke (10 r.śm.)

Wtorek – 05.07.2022
7.00 † Kazimierz Sikora (3 r.śm.)
18.00 † Małgorzata Nowak

Środa – 06.07.2022
7.00 † Teofil Chyrc
18.00 NOWENNA

Czwartek – 07.07.2022
7.00 † Andrzej Gil
18.00 † Józef Mentel (7 r.śm.)

Piątek – 08.07.2022
7.00 † Czesław Szymczycha
18.00 † Tadeusz Czopik

Sobota – 09.07.2022
7.00 † Jan Farganus
8.00 †† Tadeusz i Anna Polak, syn Ryszard
18.00 † Tadeusz Czopik