Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 03.07.2022 – 09.07.2022

Niedziela – 03.07.2022
7.00 W intencji wspólnoty parafialnej
8.30 †† Balbina, Józef, Jan Zapolscy i zmarli z rodz. Zapolskich
10.00 † Zofia Choma
11.30 † Tadeusz Bator (3 r.śm.)
18.00 †† Mieczysław i Edward Rozdżyńscy,
Franciszek i Maria Orzechowscy
19.30 † Małgorzata Nowak

Poniedziałek – 04.07.2022
7.00 † Władysław Borla (22 r.śm.)
18.00 † Maria Reszke (10 r.śm.)

Wtorek – 05.07.2022
7.00 † Kazimierz Sikora (3 r.śm.)
18.00 † Małgorzata Nowak

Środa – 06.07.2022
7.00 † Teofil Chyrc
18.00 NOWENNA

Czwartek – 07.07.2022
7.00 † Andrzej Gil
18.00 † Józef Mentel (7 r.śm.)

Piątek – 08.07.2022
7.00 † Czesław Szymczycha
18.00 † Tadeusz Czopik

Sobota – 09.07.2022
7.00 † Jan Farganus
8.00 †† Tadeusz i Anna Polak, syn Ryszard
18.00 † Tadeusz Czopik