Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 02.06.2024 – 08.06.2024

Niedziela – 02.06.2024

7.00 – ZA PARAFIAN

8.30 – + Józef Pigoń (26 r. śm.)

10.00 – + Czesław Sikorski /gr./

11.30 – + Tomasz Biernat

13.00 – + Alicja Maciejewska (2 r. śm.)

18.00 – + Maria Drążek

19.30 – + Marianna Gądek

Poniedziałek – 03.06.2024

6.30 – + Zofia Papateodoru

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – + Janina Filipowska

Wtorek – 04.06.2024

6.30 – + Jan Fielek

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – + Wiktor Gadomski (r. śm.), i zm. z rodz., Maria i Józef Piwoda, Krystyna Ludwin

Środa – 05.06.2024

6.30 – dziękczynna z prośbą bł. Boże i potrzebne łaski dla Jakuba

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 06.06.2024

6.30 – dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla Gertrudy

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – + Emilia, Jan Gołubiccy i zm. z rodz.

Piątek – 07.06.2024 NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

7.00 – + Władysława i zm. z rodz.

8.30 – + Maria Bucka

10.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – ZA PARAFIAN

Sobota – 08.06.2024

6.30 – + Henryk Misztal

7.00 – + Czesław Sikorski /gr./

18.00 – + Władysław i Tadeusz Gaweł, Katarzyna Major