Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Wizyta duszpasterska 2023/2024

27 XII

Środa

1 kapłan

Górali 1, 2, 3

Od 15.00

2 kapłan

Górali 6, 7, 8

Od 14.00

28 XII

Czwartek

1 kapłan

Górali 5

Od 15.00

2 kapłan

Górali 9, 10, 11

Od 14.00

29 XII

Piątek

1 kapłan

Górali 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24

Od 14.00

30 XII

Sobota

1 kapłan

Urocze 1, 3

Od 9.00

2 kapłan

Urocze 11, 12

Od 9.00

2 I

 Wtorek

1 kapłan

Urocze 16, Zgody 4

Od 15.00

2 kapłan

Górali 12, 13, 14,

Urocze 10

Od 15.00

3 I

Środa

1 kapłan

Zgody 7 kl. I – III

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 8, 4

Od 15.00

4 I

Czwartek

1 kapłan

Zgody 7 kl. IV – VI

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 18

Od 17.00

5 I

Piątek

1 kapłan

Zgody 1, 11

Od 15.00

2 kapłan

Zgody 5

Od 15.00

8 I

Poniedziałek

1 kapłan

Spółdzielcze 13, 5b, Teatralne 9

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 5, Urocze 7 kl. I

Od 15.00

9 I

Wtorek

1 kapłan

Spółdzielcze 14, 16

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 7 kl. II – IX

Od 15.00

10 I

Środa

1 kapłan

Zgody 3

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 7, 12

Od 15.00

11 I

Czwartek

1 kapłan

Spółdzielcze 1, 2

Od 15.30

2 kapłan

Zgody 12

Od 17.00

12 I

Piątek

1 kapłan

Spółdzielcze 3, 5a

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 25, 26

Od 15.00

13 I

Sobota

1 kapłan

Teatralne 27, 28, 29

Od 9.00

2 kapłan

Zgody 17, 8

Spółdzielcze 8, 12

Od 9.00

15 I

Poniedziałek

1 kapłan

Teatralne 30, 31

Od 15.00

2 kapłan

Spółdzielcze 10, 11

Od 15.00

16 I

Wtorek

1 kapłan

Krakowiaków 10,11,12,13

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 13, 14

Od 15.00

17 I

Środa

1 kapłan

Spółdzielcze 7

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 15, 16

Od 15.00

18 I

Czwartek

1 kapłan

Teatralne 5, 6

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 18

Od 17.00

19 I

Piątek

1 kapłan

Teatralne 4, 11

Od 15.00

2 kapłan

Krakowiaków 44, 5, 6

Od 15.00

20 I

Sobota

1 kapłan

Teatralne 1, 2

Od 9.00

2 kapłan

Teatralne 20, 21, 22

Od 9.00

22 I

Poniedziałek

1 kapłan

Krakowiaków 7, 7a, 8, 9

Od 15.00

24 I

Środa

1 kapłan

Teatralne 3

Od 15.00

25 I

Czwartek

1 kapłan

Krakowiaków 1, 2, 3, 4

Od 15.00