Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 13, 18-21)

Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Wielki Post 2016

Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym  we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00.

Droga Krzyżowa w piątek o 17.15 i na 19.00 (szczególnie dla młodych).

Droga Krzyżowa dla dzieci w sobotę o 10.00.