Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 6, 24-34)

Ufność w opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy Św. w tygodniu 21.01.2018 – 27.01.2018

NIEDZIELA 21.01.2018
700 –  + Leon i Maria Dziura
830 –   w int. mieszkańców os. Uroczego – o bł. Boże
1000 – + Marek Kluczyński i zm. z rdz.
1130 – + Teresa Pikor – 10 r. śm., z rdz. Pikorów i Cikałów
1300 –  + Henryk Krzywda – 3 r. śm.
1800 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1930 – + ZA PARAFIAN

PONIEDZIAŁEK 22.01.2018
630 –  + Sabina Nowaczyk
700 – + z rdz. Minasowiczów, Krawczyków, Klimeczków i Mańkowskich
1800 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./

WTOREK 23.01.2018
630 –  + Feliksa Iwanowicz – Bednarska
630 –  + Mieczysław Kwiecień – 16 r. śm., Marianna, Ludwik, Helena i Wincenty
700 –  + Stefania Czerny
1800 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./

ŚRODA 24.01.2018
630 –  + Feliksa Iwanowicz – Bednarska
700 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1800 – NOWENNA

CZWARTEK 25.01.2018
630 –  + Marianna, Eugeniusz Dydakowie
700 –  + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr.
1800 – + Agnieszka Małkuch – z okazji imienin

PIĄTEK 26.01.2018
630 –  + Zofia Gaworek – 14 r. śm.
700 –  + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1800 –  + Aniela, Jan, Julian Kucia
1800 – o zdrowie dla Antoniny

SOBOTA 27.01.2018
630 –  + Alfreda Osmałek – 12 r. śm.
700 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
800 –  w int. mieszkańców os. Uroczego – o bł. Boże
1800 – + Iwona Gil