Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 6, 24-34)

Ufność w opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 20.05.2018 – 26.05.2018

NIEDZIELA 20.5.2018 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
700 –  + Janusz i zm. z rdz.
830 –  ZA PARAFIAN
1000 – + Henryk Piróg /gr./
1130 – + Stanisław, Maria, Florentyna Zwoleń i zm. z rdz.
1300 – + Jan Jarosz – 9 r. śm.
1800 – + Krystyna Łuszcz – 1 r. śm.
1930 – + Julia Kania

PONIEDZIAŁEK 21.5.2018 NMP MATKI KOŚCIOŁA
700 –  + Mieczysław Wiecheć – 16 r. śm.
830 –  + Maria Michalik z rdz., Helena, Ignacy Pecka, ks. Stanisław Skorodecki z rodzicami i bratem
1000 – + Julia Kozak
1800 – + Henryk Piróg /gr./
1930 – + Bronisław Mordarski – 3 r. śm.

WTOREK 22.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
630 – + Janina Kania
700 –  o zdrowie, bł. Boże dla Joanny i Kazimierza Nowak
1800 – o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny Leśniak
1800 –  + Henryk Piróg /gr./

ŚRODA 23.5.2018
630 –  + Krystyna Wąchała
700 – + Henryk Piróg /gr./
1800 – NOWENNA

CZWARTEK 24.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
700 – + Władysław Czernek, s. Bogusław
1800 – + Wiesław Pikulski – 6 r. śm.
1800 – + Henryk Piróg /gr./

PIĄTEK 25.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
630 –  + Ewa Lepiarczyk
700 –  + Henryka Kołacz
1800 – + Zygmunt Zagrodzki – 1 r. śm.
1800 – + Henryk Piróg /gr./

SOBOTA 26.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
700 –  + Stanisława, Zdzisław, Leon Plucińscy
700 –  + Maria Ćwiertnia
800 – + Grażyna Rebes – Świerczewska
1800 – + Henryk Piróg /gr./