Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 19, 23-30)

Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 20.05.2018 – 26.05.2018

NIEDZIELA 20.5.2018 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
700 –  + Janusz i zm. z rdz.
830 –  ZA PARAFIAN
1000 – + Henryk Piróg /gr./
1130 – + Stanisław, Maria, Florentyna Zwoleń i zm. z rdz.
1300 – + Jan Jarosz – 9 r. śm.
1800 – + Krystyna Łuszcz – 1 r. śm.
1930 – + Julia Kania

PONIEDZIAŁEK 21.5.2018 NMP MATKI KOŚCIOŁA
700 –  + Mieczysław Wiecheć – 16 r. śm.
830 –  + Maria Michalik z rdz., Helena, Ignacy Pecka, ks. Stanisław Skorodecki z rodzicami i bratem
1000 – + Julia Kozak
1800 – + Henryk Piróg /gr./
1930 – + Bronisław Mordarski – 3 r. śm.

WTOREK 22.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
630 – + Janina Kania
700 –  o zdrowie, bł. Boże dla Joanny i Kazimierza Nowak
1800 – o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny Leśniak
1800 –  + Henryk Piróg /gr./

ŚRODA 23.5.2018
630 –  + Krystyna Wąchała
700 – + Henryk Piróg /gr./
1800 – NOWENNA

CZWARTEK 24.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
700 – + Władysław Czernek, s. Bogusław
1800 – + Wiesław Pikulski – 6 r. śm.
1800 – + Henryk Piróg /gr./

PIĄTEK 25.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
630 –  + Ewa Lepiarczyk
700 –  + Henryka Kołacz
1800 – + Zygmunt Zagrodzki – 1 r. śm.
1800 – + Henryk Piróg /gr./

SOBOTA 26.5.2018
630 –  + Stefan Adamczyk
700 –  + Stanisława, Zdzisław, Leon Plucińscy
700 –  + Maria Ćwiertnia
800 – + Grażyna Rebes – Świerczewska
1800 – + Henryk Piróg /gr./