Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 4, 1-20)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz powschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina”».

I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści?

Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

Przeczytaj pełną liturgię słowa

Intencje Mszy Św. w tygodniu 17.12.2017 – 23.12.2017

NIEDZIELA 17.12.2017
700 –  + Janina i Kazimierz Gazda /gr./
830 –  ZA PARAFIAN
1000 – + Edmund Kawecki – 26 r. śm.
1130 – dziękczynno–błagalna z prośba  o potrzebne łaski dla rodziny
1300 –  + Bronisława, Mieczysław Salwińscy
1800 – + Maria, Józef Lesińscy
1930 – + Teodora i Adam Pietras z córkami Anną i Teresą

PONIEDZIAŁEK 18.12.2017
615 –  w int. mieszkańców os. Uroczego – o bł. Boże
715 –  + Janina i Kazimierz Gazda /gr./
715 –  + Józef i Karolina Wójtowicz, Barbara Wójtowicz – 20 r. śm., Stefan i Aleksandra Frisch
1800 – + Maria, Kazimierz, Stanisław Woźniak
1800 – + Dagmara Adamek

WTOREK 19.12.2017
615 –  + Anna, Tadeusz Fryc
615 – + Sławomir Bielecki
715 –  + Janina i Kazimierz Gazda /gr./
1800 –  + Jan Zębik

ŚRODA 20.12.2017
615 –  + Wiktoria, Helena Kozioł
615 –  + Jan Górka – 8 r. sm.
715 – + Janina i Kazimierz Gazda /gr./
715 –  + Irena Okrzesik, rodzice i rodzeństwo
1800 – NOWENNA

CZWARTEK 21.12.2017
615 –  + Kazimiera Grzęda – 13 r. śm.
615 –  + Julia, Zachariasz Kujawscy
715 –  + Wiktoria, Franciszek Cichy, Grażyna Nurkowska – Magierowska, Marian Nurkowski, Katarzyna Kędra, Julia, Jan Cichy
1800 – + Janina i Kazimierz Gazda /gr./

PIĄTEK 22.12.2017
615 –  + Mariusz Łabuda
715 –  + Janina i Kazimierz Gazda /gr./
715 –  + Bronisław Kujawski – 4 r. śm.
1800 – + ks. dr Marek Leśniak, jego tata Franciszek, Stanisława, Zygmunt Mastyna
1800 – + Jan, Janina, Józef Bednarz

SOBOTA 23.12.2017
615 –  + Mariusz Łabuda
715 –  + Janina i Kazimierz Gazda /gr./
715 –  + Eugeniusz Cebulak, Bożena Cebulak
800 – + Wiesław Pędziwiatr – 6 r. śm.
1800 – + Natalia Cabaj – 3 r. śm.

Msze Święte

Msze Święte

Poniedziałek - Piątek

6:30, 7:00, 18:00

Soboty

6:30, 7:00, 8:00, 18:00

Niedziele i Święta

7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci),
13:00, 18:00, 19:30 (dla młodzieży)
Spowiedź Święta

Spowiedź Święta

Codziennie, przed każdą mszą świętą.
Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Poniedziałek

16:00 - 17:00

Wtorek, Czwartek, Sobota

9:00 - 10:00

Środa, Piątek

16:00 - 18:00
Kancelaria jest nieczynna w I piątek oraz I sobotę miesiąca