Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 4, 1-20)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz powschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina”».

I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści?

Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

Przeczytaj pełną liturgię słowa

Intencje Mszy Św. w tygodniu 07.01.2017 – 13.01.2018

NIEDZIELA 7.1.2018 CHRZEST PAŃSKI
700 –  + Anna – 47 r. śm. i zm. z rdz.
830 –   ZA PARAFIAN
1000 – + Tadeusz Krzeczek
1130 – + Jan Zamojski – 21 r. śm., Aleksander Zamojski, Wiktoria Sieniuta oraz ich rodzice
1300 –  + Iwona Gil
1800 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1930 – + Maria Piechówka

PONIEDZIAŁEK 8.1.2018
630 –  + Stefania Kosek
700 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1800 – + Marek Piela, Elżbieta Hrabia

WTOREK 9.1.2018
630 –  + Stefania Kosek
630 –  + Sabina Nowaczyk
700 –  + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
700 –  + Szczepan Leśniak – 6 r. śm.
1800 – + Wacław Kowalski – 14 r. śm.

ŚRODA 10.1.2018
630 –  o bł. Boże dla Wandy, Agaty, Janusza, Edwarda wraz z rodziną
700 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1800 – NOWENNA

CZWARTEK 11.1.2018
630 –  + Maria Pazdur
700 –  + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1800 – dziękczynna za stary rok i o bł. Boże dla wszystkich Róż w nowym roku

PIĄTEK 12.1.2018
630 –  + Emilia Nawara
630 –  dziękczynna za Komunię Świętą i ostatnie namaszczenie + Jana
700 –  + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
1800 – w int. mieszkańców os. Uroczego – o bł. Boże

SOBOTA 13.1.2018
630 –  + Stefania Kosek
700 – + Wanda Szatkowska – Włodarz /gr./
800 –  + Zofia Nowak
1800 – dziękczynna za stary rok i o bł. Boże dla II Róży w nowym roku

Msze Święte

Msze Święte

Poniedziałek - Piątek

6:30, 7:00, 18:00

Soboty

6:30, 7:00, 8:00, 18:00

Niedziele i Święta

7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci),
13:00, 18:00, 19:30 (dla młodzieży)
Spowiedź Święta

Spowiedź Święta

Codziennie, przed każdą mszą świętą.
Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Poniedziałek

16:00 - 17:00

Wtorek, Czwartek, Sobota

9:00 - 10:00

Środa, Piątek

16:00 - 18:00
Kancelaria jest nieczynna w I piątek oraz I sobotę miesiąca