Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 19, 23-30)

Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 05.08.2018 – 11.08.2018

NIEDZIELA 5.8.2018
700 – + Antoni Misiuda – 5 r. śm.
830 – + Kazimierz i Alfreda Osmałek
1000 – + Jan Kluczyński – 2 r. śm., Julianna Kluczyńska, s. Marek i zm. z rdz.
1130 – + Irena Roszkowska – 4 r. śm.
1800 – + Helena Dudzik – 16 r. śm.
1930 – + ks. Rafał Domagała – 15 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 6.8.2018
700 – + z rdz. Kaperów i Pawełków
1800 – + Władysław Flis

WTOREK 7.8.2018
700 – + Janina Szpiega
1800 – + Józef Kozak

ŚRODA 8.8.2018
700 – + Józefa Wal
1800 – NOWENNA

CZWARTEK 9.8.2018
700 – + Julian Drożdż
1800 – + Miron Zakrzewski – 13 r. śm.

PIĄTEK 10.8.2018
700 – + Andrzej Tomczyk
1800 – + Mieczysława Grabowska

SOBOTA 11.8.2018
700 – + Włodzimierz Kapera
800 – + Wacław Florczak
1800 – + Mieczysław Ćwiek – 7 r. śm.