Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Wizyta duszpasterska 2018/2019

Wizyta duszpasterska ma na celu wspólną modlitwę oraz zapoznanie się z codziennymi problemami naszych parafian.
Na czas wizyty należy przygotować: krzyż i zapalone świece, wodę święconą, Pismo Święte, a dzieci zeszyt do religii.

14.01.2019 (poniedziałek)
os. Górali 8, 23, 24
os. Urocze 7 (m. 1 -60)

15.01.2019 (wtorek)
os. Urocze 1 (kl. IV – VI)
os. Urocze 7 (m. 61 – 130)

16.01.2019 (środa)
os. Urocze 4, 8

17.01.2019 (czwartek)
os. Urocze 11 (m. 1 – 60)
os. Urocze 18
os. Zgody 8

18.01.2019 (piątek)
os. Urocze 11 (m. 61 – 122)
os. Zgody 7 (kl. I – III)
os. Zgody 12 (m. 1 – 77)

19.01.2019 (sobota)
os. Urocze 5
os. Zgody 7 (kl. IV – VI)
os. Zgody 12 (m. 78 – 97)
os. Zgody 17
os. Górali 16, 17